Main Image

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

O καρδιακός καθετηριασμός κρίνεται απαραίτητος όταν οι παραπάνω εξετάσεις δεν επαρκούν για να καθορίσουν ακριβώς τη φύση του προβλήματος. Είναι μια εξέταση που πρέπει απαραιτήτως να γίνεται σε εξειδικευμένο κέντρο και που μπορεί να απαιτήσει την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο συνήθως για ένα 24ωρο.

Συνήθως γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο την προηγούμενη ημέρα του καθετηριασμού και μερικές προπαρασκευαστικές εξετάσεις (ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος, αιματολογικός έλεγχος).

Ο ασθενής παραμένει νηστικός για μερικές ώρες πριν τον καθετηριασμό και συχνά του χορηγείται κάποιο φάρμακο που προσφέρει αμνησία και αγχόλυση. Κατά τη διάρκεια του καθετηριασμού, μια ομάδα από γιατρούς και νοσηλευτές φροντίζουν τον ασθενή ενώ ιδιαίτερα στα παιδιά δίνεται καταστολή ώστε να μην αισθάνονται ενόχληση.

Με τοπική αναισθησία, ένας καθετήρας εισάγεται κάτω από ακτινοσκοπικό έλεγχο σε μία φλέβα ή αρτηρία και προωθείται μέχρι να φτάσει στην καρδιά. Ο καρδιολόγος παίρνει πληροφορίες παίρνοντας δείγματα αίματος και κάνοντας διάφορες μετρήσεις ενώ με την έγχυση ειδικής σκιαγραφικής ουσίας απεικονίζεται η ανατομία της καρδιάς και των αγγείων.

Κατά την διάρκεια του καθετηριασμού υπάρχει η δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης σε ορισμένες συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως διάνοιξη στενώσεων βαλβίδων ή αγγείων, ή σύγκλειση ανώμαλων επικοινωνιών. Παρακάτω θα αναφερθούμε περιληπτικά σε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις.

1. Διάνοιξη στενώσεων

Α. Βαλβιδοπλαστική της πνευμονικής με μπαλόνι

Η στένωση της πνευμονικής βαλβίδας είναι μια συχνή σχετικά ανωμαλία, κατά την οποία οι πτυχές της βαλβίδας είναι ενωμένες με αποτέλεσμα να μη γίνεται καλή διάνοιξή της. Η πίεση στην δεξιά κοιλία αυξάνεται και δημιουργείται υπερτροφία που είναι βλαβερή για την λειτουργία της καρδιάς και μπορεί να δημιουργήσει αρρυθμίες.

Η αντιμετώπιση της στένωσης της πνευμονικής γίνεται σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις με ειδικό καθετήρα ο οποίος εισάγεται από τη μηριαία φλέβα και τοποθετείται δια μέσου της στενωμένης βαλβίδας. Στη συνέχεια το μπαλόνι που υπάρχει στην άκρη του καθετήρα φουσκώνεται με διαλυμένο σκιαγραφικό υλικό και οι πτυχές της βαλβίδας διανοίγονται. Ο καθετήρας αφαιρείται από τον οργανισμό και γίνονται ξανά μετρήσεις. Όταν επιβεβαιωθεί το επιτυχές αποτέλεσμα, η επέμβαση τελειώνει και ο ασθενής μεταφέρεται στο θάλαμό του. Σε μία ημέρα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο σπίτι του. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι και η μοναδική επέμβαση που θα χρειασθεί. Σπάνια όμως μπορεί να υπάρξει επαναστένωση και να χρειασθεί μια νέα επέμβαση, ιδίως όταν η πράξη γίνεται σε νεογνά και βρέφη.

Β. Βαλβιδοπλαστική αορτής με μπαλόνι

Όπως και στην στένωση της πνευμονικής υπάρχει συγκόλληση των πτυχών της βαλβίδας, με αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική διάνοιξή της και την αύξηση της πίεσης στην αριστερά κοιλία, με σοβαρά μακροχρόνια επακόλουθα. Η τεχνική είναι η ίδια όπως στην βαλβιδοπλαστική της πνευμονικής. Στη περίπτωση της αορτής όμως η πιθανότητα να αναπτυχθεί ανεπάρκεια της βαλβίδας είναι μεγαλύτερη και συχνά το αποτέλεσμα δεν είναι άριστο. Είναι όμως σημαντικό να μειωθεί η στένωση σε βαθμό που να μην υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία του ασθενούς. Η επέμβαση αυτή μπορεί να ανακουφίσει την πάθηση για πολλά χρόνια και να μεταφέρει τον χρόνο χειρουργικής επέμβασης σε μεγαλύτερη ηλικία. Και πάλι ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την επόμενη ημέρα, εκτός από μικρά και βαρειά άρρωστα βρέφη και νεογνά.

Γ. Αγγειοπλαστική πνευμονικών αρτηριών

Σε αρκετά παιδιά μπορεί να υπάρχει στένωση των πνευμονικών αρτηριών, είτε στα πλαίσια μιας άλλης συγγενούς καρδιοπάθειας, είτε σαν μεμονωμένη ανωμαλία. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των πιέσεων στην δεξιά κοιλία. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να πραγματοποιηθεί διάνοιξη με τη βοήθεια καθετήρα που φέρει στην άκρη του ειδικό μπαλόνι, όπως και στην στένωση της πνευμονικής βαλβίδας. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά αλλά θα πρέπει πάντα να υπάρχει καρδιοχειρουργική υποστήριξη λόγω της πιθανότητας επιπλοκών. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αγγειοπλαστική με μπαλόνι θα πρέπει να συνοδεύεται από την τοποθέτηση ενός μεταλλικού κυλινδρικού πλέγματος (το λεγόμενο stent) για να διατηρηθεί το επιτυχές αποτέλεσμα.

Δ. Αγγειοπλαστική του ισθμού της αορτής

Η στένωση του ισθμού της αορτής συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί επαναστένωση μετά από χειρουργική διόρθωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε ορισμένες περιπτώσεις ενηλίκων ασθενών με παραμελημένη στένωση του ισθμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί διάνοιξη της στένωσης με μπαλόνι που εισάγεται από τη μηριαία αρτηρία. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η τοποθέτηση ενός stent για την διατήρηση του καλού αποτελέσματος. Με την βοήθεια της επεμβάσεως αυτής μπορεί να αποφευχθεί η ανάγκη επανεγχείρησης με όλα τα σοβαρά προβλήματα που μπορεί αυτή να συνεπάγεται. Και πάλι πρέπει να τονισθεί η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ καρδιολόγου και καρδιοχειρουργού ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα τυχόν επιπλοκές της επέμβασης.

Ε. Διάνοιξη άλλων στενώσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί στένωση σε άλλα αγγεία όπως στις φλέβες που επιστρέφουν στην καρδιά μετά από διόρθωση σύμπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών. Οι στενώσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διορθωθούν χειρουργικά. Και στις περιπτώσεις αυτές η επεμβατική καρδιολογία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά με τη βοήθεια αγγειοπλαστικής με μπαλόνι, με ή χωρίς τη χρήση stent.

Μια πρωτοποριακή επέμβαση αποτελεί η διαδερμική τοποθέτηση πνευμονικής βαλβίδας που μπορεί να γίνει σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική τοποθέτηση ενός μοσχεύματος από την δεξιά κοιλία στην πνευμονική αρτηρία, όταν το μόσχευμα αυτό εκφυλιστεί και παρουσιάσει στένωση. Η επέμβαση αυτή μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά τον ασθενή και να βοηθήσει στην αναβολή μιας νέας χειρουργικής επέμβασης.

2. Σύγκλειση ανώμαλων επικοινωνιών

Α. Σύγκλειση ανοικτού αρτηριακού πόρου

Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο, ο ανοικτός αρτηριακός πόρος (ή Βοτάλλειος πόρος), είναι ένα αγγείο που συνδέει την αορτή με την πνευμονική αρτηρία κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής. Μετά την γέννηση φυσιολογικά κλείνει σε λίγες μέρες. Αν παραμείνει ανοικτός μπορεί να δημιουργήσει υπερφόρτωση της κυκλοφορίας ή σπάνια κίνδυνο για μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα. Αν και στα προηγούμενα χρόνια η σύγκλειση γινόταν χειρουργικά, στις μέρες μας προτιμάται η επεμβατική σύγκλειση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, όταν αυτό είναι εφικτό, λόγω της πολύ ταχείας ανάρρωσης και της αποφυγής μιας θωρακοτομής.

Η σύγκλειση γίνεται με τη βοήθεια καθετήρα που εισάγεται μέσω της μηριαίας φλέβας ή αρτηρίας. Δια μέσου του καθετήρα τοποθετείται ειδική συσκευή με σχήμα μανιταριού που συγκλείει τον αρτηριακό πόρο. Τα αποτελέσματα είναι άριστα και στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών επέρχεται πλήρης σύγκλειση και δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την επόμενη ημέρα.

B. Σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας

Η μεσοκολπική επικοινωνία είναι μια συχνή συγγενής καρδιοπάθεια που προκαλεί υπερφόρτωση της πνευμονικής κυκλοφορίας με αποτέλεσμα διόγκωση της δεξιάς κοιλίας και του δεξιού κόλπου, και αν δεν θεραπευθεί έγκαιρα, αρρυθμίες και πνευμονική υπέρταση. Υπάρχουν πολλοί τύποι μεσοκολπικής επικοινωνίας. Ένας από αυτούς, η λεγόμενη δευτερογενής μεσοκολπική επικοινωνία, μπορεί να θεραπευθεί με καθετηριασμό καρδιάς, όταν βρίσκεται σε κεντρική θέση και έχει γύρω της καλά όρια. Η σύγκλειση γίνεται μέσω ενός καθετήρα που εισάγεται από τη μηριαία φλέβα και προωθείται δια μέσου της μεσοκολπικής επικοινωνίας στον αριστερό κόλπο. Μέσω του καθετήρα εισάγεται η συσκευή σύγκλεισης που έχει σχήμα διπλής ομπρέλας και εφαρμόζεται με τους δύο δίσκους της να καλύπτουν το μεσοκολπικό έλλειμμα. Τα αποτελέσματα είναι άριστα σε καλά επιλεγμένα περιστατικά και όταν η επικοινωνία δεν είναι πολύ μεγάλη και δεν πιέζει βασικά ανατομικά στοιχεία της καρδιάς όπως το τοίχωμα της αορτής, τις βαλβίδες ή τις φλέβες της καρδιάς. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την επόμενη ημέρα.

Γ. Σύγκλειση άλλων παθολογικών επικοινωνιών

Με την ίδια τεχνική που συγκλείονται η μεσοκολπική επικοινωνία και ο ανοικτός αρτηριακός πόρος μπορούν να συγκλεισθούν και άλλα παράπλευρα αγγεία που συνυπάρχουν συνήθως με άλλες συγγενείς καρδιοπάθειες και να βοηθηθεί έτσι σημαντικά το έργο των χειρουργών. Μπορούν επίσης να συγκλεισθούν ορισμένες μορφές μεσοκοιλιακής επικοινωνίας, ιδίως αυτές που βρίσκονται μακριά από τις βαλβίδες της καρδιάς και το σύστημα αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος.

Αυτές οι θεραπευτικές προσεγγίσεις διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή και θα πρέπει να συζητηθούν με τον γιατρό σας.

Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να ζητείται και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του καρδιοχειρουργού, ο οποίος θα πρέπει να είναι πάντα ενήμερος για την διενέργεια παρόμοιων επεμβατικών καρδιολογικών πράξεων ώστε σε περίπτωση σοβαρής επιπλοκής να υπάρχει κατάλληλη ετοιμότητα για άμεση καρδιοχειρουργική παρέμβαση (που μπορεί να απαιτηθεί επειγόντως).

Μετά τον καθετηριασμό ο ασθενής επιστρέφει στο δωμάτιο του. Συχνά τα παιδιά παραμένουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδοκαρδιολόγου.

Τα αποτελέσματα του καθετηριασμού θα σας γνωστοποιηθούν από τον καρδιολόγο σας. Εάν ενδεχομένως χρειάζεται καρδιοχειρουργική επέμβαση, τότε το σύνολο των σχετικών εξετάσεων (π.χ ακτινογραφίες, υπερηχοκαρδιογραφήματα και καθετηριασμός ) τίθενται υπ’ όψιν του καρδιοχειρουργού προκειμένου ο τελευταίος να διαμορφώσει την πληρέστερη δυνατή εικόνα της πάθησης και να πάρει, σε συνεργασία με τον παιδοκαρδιολόγο, την καταλληλότερη απόφαση για το είδος και τον χρόνο αντιμετώπισης του προβλήματος του ασθενούς.

επιστροφή

Επικοινωνήστε μαζί μας
Γραφείο κ. Σαρρή
Λ. Κηφισίας 2,
Μαρούσι 15125, 1ος όροφος ( έναντι εκθεσιακού κέντρου HELEXPO)

Τηλ. Ιατρού:6932 60 10 20
Τηλ. γραμματείας για ραντεβού:
+30 697 8039550
E: info@athensheartsurgery.gr